โรงเรียนนาจิกพิทยาคม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ [1037101006]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 11/10/2561
[709/3037]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.05]